VEDTÆGTER

§ 1 Formålsparagraf:
Formålet er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som nye golfspillere, at diskutere golfregler og etikette, at øge spillernes viden og informere om, samt, og ikke mindst, kombinere golfspillet med kammeratlig samvær.

§ 2 Medlemsskab:
Alle mandlige medlemmer af Horsens Golfklub, kan tidligst indmeldes det år de fylder 23 år. Spillere må max have 36 tildelte slag. Bestyrelsen kan dog gøre undtagelser, med spillere der har indtil 41 tildelte slag, såfremt den pågældende person spiller fra de max 36 tildelte slag.

§ 3 Generalforsamling:
Den årlige generalforsamling afholdes i efteråret.

§ 4 Captain:
På den årlige generalforsamling udvælges en captain for et år.

§ 5 Bestyrelsen
Captain udvælger minimum to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 6 Kontingent og regnskab:
Bestyrelsen fastsætter det årskontingent, der skal inkludere matchfee for turneringer på klubbens egne baner. Det er bestyrelsens pligt, at sørge for, at de enkelte års kontingent bliver brugt til præmier og turneringer, samt at et eventuelt overskud, bruges til Men ́s Section ́s bedste.

§ 7 Kompetenceområder:
Bortset fra §2, 4 og 5 er bestyrelsen enerådig i alle øvrige anliggender, herunder optagelse af passive medlemmer. Beslutninger for Men ́s Section træffes af minimum to bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Tegningsregel:
Men´s Section tegnes af Captain og Kassereren