Hermed indkaldes der til Generalforsamling lørdag den 7. oktober 2017:

DAGSORDEN:

 • 1. VALG AF DIRIGENT
 • 2. CAPTAINS BERETNING
 • 3. KASSERERENS BERETNING
 • 4. VALG AF NY BESTYRELSE

  På valg er følgende:

  Bent Sletskov (Ønsker ikke genvalg)
  Joakim Krogh (Hvis ikke andre stiller op kan han genvælges)
  Claus Christensen (Hvis ikke andre stiller op kan han genvælges)

  Indkomne forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:
  Danny V Carstens (Captain)
  Henrik Thomsen
  Jimmy Augustsen

 • 5. INDKOMNE FORSLAG

  (Skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før)

 • 6. EVENTUELT