MEN´S SECTION HISTORIE

Men’s Sections historie tager egentligt sin begyndelse i 1974, da golfklubbens første herreudvalg blev nedsat. Der var dog ikke noget fast matchprogram. Det kom der i 1977, da en fast match en lørdag om måneden blev indført. Dengang spillede man i Juelsminde, da der ikke var en golfbane i Horsens endnu.

Men først i foråret 1978 blev der dannet en egentlig bestyrelse med nedskrevne love, som satte aldersgrænsen til 25 år og handicap til 36. Samtidig blev der et fast matchprogram, dengang både tirsdage og torsdage med samlet start kl. 16.45.

Den første bestyrelse bestod af Ib Maas, Jørn Høj og Jørgen Milling og første match blev spillet 6. april 1978.

Allerede det første år indførte man en tradition, som siden har holdt sig, nemlig Tysklandsmesterskabet.

I starten kørte man i private biler, men fra 1984 indførte Erling Sand som kasserer, at man skulle køre i bus, hvilket han selv sponserede i en del år.

Bussen er siden fastholdt som transport, når turen går til Tyskland.

I 1980 gennemførte Jørn Høj at matchdagene blev fastlagt til torsdage og fortrinsvis som slagspil. Men’s Section havde i disse år ca. 30 – 40 medlemmer, hvoraf ca. 15 – 18 deltog i den efterfølgende spisning.

Præmierne var dengang glas og kun glas. Der var ingen sponsorer.

I 1980 fik man den første venskabsmatch med Kolding Golfklub og året efter kom Dejbjerg til. Det holdt dog kun i to år, så løb det ud i sandet.

I stedet indledte man et samarbejde med Vejle Golfklub, siden Odder, Gut Uhlenhorst og Juelsminde (efter flytningen til Horsens).

I år er Men’s Sections samarbejde med Gut Uhlenhorst så stoppet, men det fortsætter sandsynligvis i Horsens Golfklubs regi i stedet for. Dog nok med deltagelse af herrer og damer fra de to section’s samt golfklubbens bestyrelse.

Fra 1980’erne til slutningen af 90’erne steg medlemstallet til omkring 125, og hermed er mætningspunktet nok nået.

Der var dog en stor nedgang i tiden efter Horsens Golfklub fik egen bane i Horsens, så man besluttede at flytte Men’s Section til Horsens i 1987.

De senere bestyrelser har formået at skaffe sponsorer, så der torsdag efter torsdag er et bugnende præmiebord at spille om. Der er også indført forskellige tiltag i løbet af årene, bl.a. puttebanemesterskab, hulspilsmesterskab.

Der er også indført en årlig dagstur, som går til en spændende bane i Danmark.

Et andet tiltag var Damstahl Cup, som Mikael Sthaalros fik indført, og som i 10 år fra 1996 til 2005 blev årets højdepunkt, hvor alle dystede for at kvalificere sig, så man kunne mødes med ligeledes kvalificerede spillere fra Vejle, Fredericia, Odder og Juelsminde, velvilligt sponseret af Damstahl A/S og de seneste 5 år med Palle Pagh Transport A/S som medsponsor.

Denne tradition er blevet videreført i form af Home Cup fra 2006, sponseret af Home Fredericia med hjælp fra de lokale Home i Horsens, Odder og Vejle. Foreløbig er der aftalt 4 år.

Horsens kom godt fra start, idet Men’s Section Horsens løb med sejren i 2006.

Et andet højdepunkt siden 1980, har været den årlige match mod Ladies Section. Tidligere var det altid sidste lørdag i juni måned og sluttede med en fest, men er nu flyttet til skiftevis tirsdage og torsdage, og den efterfølgende fest er gået i glemmebogen. Det gør dog ikke kampen om farven på bamsens bluse mindre intens.

Det er de senere år blevet en tradition, at Men’s Sections bestyrelse sidder i to år og halvdelen skiftes ud hvert år. På den måde sikres kontinuitet i arbejdet. Det betyder også, at der hvert år skal bruges nye til bestyrelsen, her en opfordring til nyere medlemmer til at melde sig under fanerne, og i det mindste til at sige ja, når de bliver spurgt, om de ikke kunne tænke sig at deltage i bestyrelsen for det kommende år.

Her skal lyde en tak til alle tidligere bestyrelsesmedlemmer i Men’s Section for deres store arbejde gennem årene.

Også tak til alle medlemmerne for deres store entusiasme, uden hvilken, der ikke var nogen section.

Jeg vil slutte med en stor tak til de sponsorer, Men’s Section har haft gennem årenes løb. Uden de sponsorer, ville Men’s Section se helt anderledes ud i dag og ikke være den unikke ting, den er.

Et stort tak til tidligere Captain Jan Rye, for denne fine beretning om Men´s Section´s historie!